Born in Poland into a Polish-German family. Educated at the University of the Arts Berlin, living in Oslo. I work full time as an artist in a studio community at Oslo Økern (Atelier K19). I am passionate to work with children and youth using art, philosophy, ecology and ethics. Apart from being a visual artist, where my art speaks for itself, I am a mother of four children, an observer, environmentalist, social critic, vegan, runner, thinker, atheist, pacifist, dancer, poetry reader, climber and a passionate and sympathetic world savior enthusiast.

Jeg er født i Polen i en polsk-tysk familie. Er utdannet i Universitat der Kunste Berlin og er bosatt i Oslo. Jeg jobber fulltid som kunstner i et atelier-felleskap på Oslo Økern (Atelier K19). Jeg brenner for barn og unge, kunst, filosofi, økologi og etikk.

Bortsett fra å være billedkunstner, hvor kunsten min snakker for seg selv, er jeg en mor til fire barn, en observatør, miljøforkjemper, samfunnskritiker, veganer, løper, tenker, ateist, pasifist, danser, poesi leser, klatrer og en lidenskapelig og sympatisk verdens redderne entusiast.