Desember

Desember er kanskje den vanskligste måneden i året.

Det er mørkt, vi er slitene og så er det så mye man tar på ryggen som egen ansvar; å bli ferdíg med ting på jobben, å delta i alle fester, å kjøpe gaver fra alle til alle.

Vi vill rekke alt før den 24 desember.
Alle skal rekke alt til samme datoen.

Det er tradisjonens- diktatur!

Vi som tror vi er så frie!

Hva er det med samfunnet som la seg stresse så mye?
Hvem sine forventninger er det at alt er som alltid? Bestemors? Barnas? Kapitalismens forventninger?

Hva men vår fornunft? Vårt VITEN om verden?

- At det å kjøpe mer utleger for våre barn, at det å spise griser, kalkun -eller hva det skulle være av opprets dyr.. vi vet jo hvordan de dyrene vi spiser har det før vi fordøyer dem sitt lidelse..

Hva er det vi driver med i året 2017/18 ???

Vi fortsetter som for 100 år siden.

Hvem er det vi gjør det for? Er det for oss, for vårt familie? Men hvorfor ta vi ikke den viten om verden -med inni beslutningsprosesser, vi er jo tenkende vesen.

og barna våre lærer fra oss!

VI HAR den MAKTEN som foreldre å gjør ting anderledes, å vise barna respekt for dem sitt framtid.

Vi er voksene mennesker, vi er ansvarlige kloge vesen, vi vet hva vi gjør, og hvorfor vi ikke gjør noe -som før.

Det er vi som er DE VISE i våres barn sine øyner,

i hver fall har vi kanskje den sjansen å være det.

Jeg ønsker alle en rolig vegetar jul med litte materielle gaver. Den gleden å gjøre noe GOD og KLUG er større en alt annet. Det å gjøre noe god for framtiden av våre barn, å være en eksempel, å ta ansvar, noen må tyr å begynne.

Men det trenges mot til å være en av de første.
Jeg ønsker dere MOT til klugheten,
Mot som kommer fra Kjærligheten

til våre barn

og til verden.

.

Comments are closed.

is the war on logic not the poetry of love? ...